Home Home » Filosofie -de weg van de gnosis- » Filosofie -de weg van de Gnosis-

Filosofie -de weg van de Gnosis-

Let op: Deze cursus bestaat uit 12 trainingen, welke om de week gegeven worden.
- start op 2 oktober 2017

Cursus Filosofie - de weg van de Gnosis:
Iedereen met interesse in filosofie in het algemeen en de gnostiek in het bijzonder is welkom bij deze Cursus Filosofie aan de Volksuniversiteit Zwolle. Er is geen specifieke voorkennis of opleiding vereist. Elke les is er een inleiding over het onderwerp van de avond, ondersteund met hand-outs. Daarbij is er ruim gelegenheid voor dialoog en discussie.
 
Inhoud Cursus Filosofie
Sinds het beschikbaar komen, eind vorige eeuw, van de vertalingen van de Nag Hammadi geschriften, waaronder de evangeliën van Thomas, van Filippus en van de Waarheid, mogen publicaties over de gnosis - de kennis van het hart -  zich verheugen in een levendige belangstelling.
Maar de bibliotheek van Nag Hammadi is zeker niet onze enige bewaard gebleven bron van gnostieke wijsheid. Vanaf Socrates tot op de huidige dag zijn er steeds mensen geweest die werden geïnspireerd door de gnosis en er van getuigden. 
 
Een aantal hiervan worden dit cursusjaar behandeld. Daarvoor is een selectie van twaalf hoofdstukken gemaakt uit de achttiendelige cursus "Van wijsheidsstromingen naar innerlijke wijsheid - De weg van de gnosis" volgens onderstaand rooster. De Romeinse cijfers verwijzen naar de hoofdstukken.
 
Programma:
Les 1 (2 oktober): 
I Inleiding: algemene kenmerken van de gnostiek
Les 2 (16 oktober):
II De Griekse filosofen, de voorgangers van Socrates
III De Griekse denkers Socrates, Plato en Aristoteles 
Bijlage I  De Griekse mysteriën
Les 3 (6 november):
IV De oorsprong van de gnosis: 
de christelijke gnosis, de joodse gnosis en de hermetische gnosis
Les 4 (20 november):
VI Mani
Les 5 (4 december):
VIII Het Keltische Christendom in Ierland 
Bijlage I Brigit van Kildare 
Bijlage II Van Hemelsteen tot Hoogkruis
Les 6 (18 december):
IX Denken en Mystiek in de Middeleeuwen I 
Voorbereidende stromingen en bepalende invloeden 
Bijlage I  Kluizenaars en Woestijnvaders 
Les 7 (15 januari):
X, XI Denken en Mystiek in de Middeleeuwen II, 
Hervormingen
De mystieken: overgang naar de moderne tijd
Les 8 (29 januari):
XII Renaissance: 
Synthese gnostiek christendom en klassieke wijsbegeerte
Les 9 (12 februari):
XIV De Klassieke Rozenkruisers I: 
De grondslag van het gnostieke bewustzijn
XV De Klassieke Rozenkruisers II: het tijdsbeeld
Les 10 (5 maart):
XVI Rede of Innerlijke Oriëntering?
Les 11 (19 maart):
XVII Gnostiek bewustzijn 
Bijlage I  De Monade, de grond van het Zijn 
Bijlage II Wedergeboorte is geen automatisme
Les 12 (2 april):
XVIII De Aquariusmens

Deze cursus is ontwikkeld binnen het Lectorium Rosicrucianum, een internationale gnostieke geestesschool. Meer informatie over het Lectorium Rosicrucianum vindt u op rozenkruis.nl en stichtingrozenkruis.nl.

Nu inschrijven > 


Boeken/Materiaal

De cursusmap kan tegen kostprijs (€ 20,00) worden aangeschaft. In de prijs van de map zijn ook begrepen de aanvullende hand-outs die nog worden uitgereikt.


Kosten

€ 229,00 (189,26 excl. BTW)

Het cursusbedrag is incl. 21% BTW.

Cursusinformatie
Enneagram: Haal het beste uit jezelf

Cursusinfo

Prijs: € 229,00
 

Cursuslocatie

Cibap, Nijverheidstraat 11
Nijverheidstraat 11
8031 DZ Zwolle
 
Deze cursus is inmiddels van start gegaan en u kunt zich hier niet meer voor inschrijven.