Home Home » Italiaans » Italiaans Conversatie/Opfris

Italiaans Conversatie/Opfris

Let op: Deze cursus wordt om de week gegeven gedurende het hele cursusjaar.
- één maal in de 14 dagen 1 ½ uur;
- zeer geschikt voor cursisten die hun kennis van het Italiaans snel willen opfrissen of aanvullen.

Cursus Italiaans Conversatie/Opfris:
Aan de hand van het lesboek, de Italiaanse kranten, muziek, actualiteiten via internet en de inbreng van de cursisten zelf wordt de vergaarde kennis van het Italiaans opgefrist en uitgebreid in 12 conversatielessen van 1,5 uur. Na afsluiting van de lessen vindt er een Italiaanse maaltijd plaats die zelf wordt bereid. Ook kunnen tussentijds Italiaanse manifestaties worden bezocht zoals films, muziekvoorstellingen en de lezingen van de Società Dante Alighieri te Deventer. Klassikaal wordt "la cena" van Herman Koch gelezen.

Complete cursus Italiaans
Aan de Volksuniversiteit Zwolle kunt u een cursus Italiaans volgen op verschillende niveaus. Zo weet u van tevoren precies wat u van de cursus kunt verwachten. Bovendien is uw niveau gelijk aan dat van uw medestudenten, wat het samen leren leuker en makker maakt.

Hoe ziet een Italiaanse les eruit?
Dat verschilt natuurlijk per cursus Italiaans, maar de focus ligt vooral op het Italiaans leren spreken. Daarnaast is er ook aandacht voor het lezen, schrijven en verstaan van de taal. Theorie vormt de basis maar er wordt ook veel geoefend, bijvoorbeeld in groepsverband tijdens de lessen. Hou voor het huiswerk rekening met een voorbereidingstijd van minstens 1,5 uur per week.
 
Ook maakt u tijdens de cursus gebruik van een boek, dat u in overleg met de docent aanschaft. Buiten de lessen om organiseert de docent verschillende activiteiten om het geleerde in de praktijk te brengen. Dat kan het bezoeken van een Italiaanse tentoonstelling zijn, maar ook het bekijken van een Italiaanse film, een etentje of reis naar Italië.
 

Boeken/Materiaal

Boeken vóór aanvang van de cursus aan te schaffen door de cursist:
 
Italiaans Conversatie/Opfris – Intertaal thematische woordenschat Italiaans nieuwste editie ISBN 978 94 6030 2602
Herman Koch “La Cena”
 

Kosten

€ 190,00

Voor deze cursus is geen BTW verschuldigd.

Cursusinformatie
Enneagram: Haal het beste uit jezelf

Cursusinfo

Prijs: € 190,00
 

Cursuslocatie

Cibap, Nijverheidstraat 11
Nijverheidstraat 11
8031 DZ Zwolle
 
Deze cursus is inmiddels van start gegaan en u kunt zich hier niet meer voor inschrijven.