Home Home » Italiaans » Italiaans voor Beginners (1)

Italiaans voor Beginners (1)

Cursus Italiaans voor Beginners:
Dit is de cursus Italiaans voor beginners. De cursus bestaat uit 24 wekelijkse bijeenkomsten van 1,5 uur.

Complete cursus Italiaans
Aan de Volksuniversiteit Zwolle kunt u een cursus Italiaans volgen op verschillende niveaus. Zo weet u van tevoren precies wat u van de cursus kunt verwachten. Bovendien is uw niveau gelijk aan dat van uw medestudenten, wat het samen leren leuker en makker maakt.

Hoe ziet een Italiaanse les eruit?
Dat verschilt natuurlijk per cursus Italiaans, maar de focus ligt vooral op het Italiaans leren spreken. Daarnaast is er ook aandacht voor het lezen, schrijven en verstaan van de taal. Theorie vormt de basis maar er wordt ook veel geoefend, bijvoorbeeld in groepsverband tijdens de lessen. Hou voor het huiswerk rekening met een voorbereidingstijd van minstens 1,5 uur per week.
 
Ook maakt u tijdens de cursus gebruik van een boek, dat u in overleg met de docent aanschaft. Buiten de lessen om organiseert de docent verschillende activiteiten om het geleerde in de praktijk te brengen. Dat kan het bezoeken van een Italiaanse tentoonstelling zijn, maar ook het bekijken van een Italiaanse film, een etentje of reis naar Italië.
 

Boeken/Materiaal

Boeken vóór aanvang van de cursus aan te schaffen door de cursist:
 
Italiaans 1 – Allegro Nuovo 1: tekstboek en werkboek, incl. MP3 luisterteksten (Intertaal)
Tekstboek ISBN 978 94 6293 6232
Werkboek ISBN 978 94 6293 6249 
 

Kosten

€ 300,00

Voor deze cursus is geen BTW verschuldigd.

Cursusinformatie
Enneagram: Haal het beste uit jezelf

Cursusinfo

Prijs: € 300,00
 

Cursuslocatie

Cibap, Nijverheidstraat 11
Nijverheidstraat 11
8031 DZ Zwolle
 
Deze cursus is inmiddels van start gegaan en u kunt zich hier niet meer voor inschrijven.