Filosofie -de weg van de gnosis-

De weg van de Gnosis
Binnen de filosofie speelt de gnostiek, ook wel genoemd de kennis van het hart, een belangrijke rol. Zoals de titel van de Cursus Filosofie al aangeeft volgt u in twaalf lessen de weg naar het hart van de filosofie. Hierbij maakt u uitgebreid kennis met de kenmerken en verschijningsvormen van de gnostiek.
 
Voor wie is de Cursus Filosofie bedoeld? 
Iedereen met interesse in filosofie in het algemeen en de gnostiek in het bijzonder is welkom bij deze Cursus Filosofie aan de Volksuniversiteit Zwolle. Er is geen specifieke voorkennis of opleiding vereist. Elke les is er een inleiding over het onderwerp van de avond, ondersteund met hand-outs. Daarbij is er ruim gelegenheid voor dialoog en discussie.
 
Inhoud van de Cursus Filosofie
Sinds het beschikbaar komen, eind vorige eeuw, van de vertalingen van de Nag Hammadi geschriften, waaronder de evangeliën van Thomas, van Filippus en van de Waarheid, mogen publicaties over de gnosis - de kennis van het hart -  zich verheugen in een levendige belangstelling.
Maar de bibliotheek van Nag Hammadi is zeker niet onze enige bewaard gebleven bron van gnostieke wijsheid. Vanaf Socrates tot op de huidige dag zijn er steeds mensen geweest die werden geïnspireerd door de gnosis en er van getuigden. 
 
Een aantal hiervan worden dit cursusjaar behandeld. Daarvoor is een selectie van twaalf hoofdstukken gemaakt uit de achttiendelige cursus "Van wijsheidsstromingen naar innerlijke wijsheid - De weg van de gnosis" volgens onderstaand rooster. De Romeinse cijfers verwijzen naar de hoofdstukken. Als lesmateriaal is de complete achttiendelige cursus beschikbaar.
 
Praktische informatie: 
Een cursusmap, voor het opbergen van de hand-outs die per les worden verstrekt, kan tegen kostprijs worden aangeschaft. Docenten van de Cursus Filosofie aan de Volksuniversiteit is Johan van der Cammen en Marcel Schoone.
 
Deze cursus is ontwikkeld binnen het Lectorium Rosicrucianum, een internationale gnostieke geestesschool. Meer informatie over het Lectorium Rosicrucianum vindt u op rozenkruis.nl en stichtingrozenkruis.nl.
 
De cursusmap kan tegen kostprijs (€20) worden aangeschaft. In de prijs van de map zijn ook begrepen de aanvullende hand-outs die nog worden uitgereikt.

Filosofie -de weg van de Gnosis-

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws en actualiteiten.Afmelden