Volksuniversiteit Zwolle

Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: 20180

Dutch for beginners/Nederlands voor beginners (online course)

Dutch for beginners/Nederlands voor beginners (online course)
Cursuscode: 20180

The Volksuniversiteit Zwolle will for the first time provide a Dutch course for beginners, meaning level A1. In this course you will learn the basics of the Dutch language, so that you can have your first Dutch conversations and you can start to understand written tekst – this might come in handy for daily life.

You will learn the basics of Dutch grammar and learn how to make sentences from a basic vocabulary.

This is an online course; one of the lessons will be a meeting at a place which we will arrange together.

De Volksuniversiteit Zwolle voorziet voor de eerste keer in een cursus Nederlands voor beginners, naar niveau A1. In deze cursus gaat u de basis van de Nederlandse taal leren, zodat u uw eerste Nederlandse gesprek kunt voeren en kunt begrijpen wat er om u heen geschreven is.

U gaat de basis van de grammatica leren, leren hoe u goede Nederlandse zinnen maakt vanuit een basiswoordenschat.

Dit is een online cursus; één cursusles zal plaatsvinden op een - in onderling overleg - nader te bepalen leslocatie.

Dinsdag 20 april 2021
12 lessen van 2 uur aanvangstijd 19:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 270,00
Mw. A. (Anneli) Tuinhof
Boek: Van Start, Wim Tersteeg (klik hier voor meer informatie)
19:00 - 21:00
Locatie: Online cursus (je krijgt een link) (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving geopend >
A. (Anneli) Tuinhof
A. (Anneli) Tuinhof
Werkervaring 2019 - 2020 - intaker / toetser / lesobservator NT2 2005 / 2019 - docent Pedagogiek / Nederlands MBO 2006 – 2011 - team coördinator NT2 STEX en Inburgering 1998 - heden - docent NT2 bij diverse ROC’s en taalbedrijven 1997 - 1998 - leerkracht basisonderwijs Opleidingen 1998 - Post doctoraal NT2 1997 - Montessori PABO dag/avond variant